Select language
 • Muistilista on tyhjä. Lisää kohteita ja sisältöjä muistlistalle painamalla "Lisää muistilistalle".

  Pinta-ala m2
  Makuuhuoneita kpl
  Nunc bibendum erat diam, non vulputate magna aliquam fermentum.
  5+2 henk
  Varaa
  999,99 €
Etusivu / Koli-info / Kehittyvä Koli / Kolin "iso kuva 2050" -kysely

KOLIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA – KOLIN ”ISO KUVA” VUODELLE 2050

 

Lieksan kaupunki ja Juuan kunta ovat käynnistäneet Kolin tulevaisuuteen ohjaavan kehittämissuunnitelman – Kolin ”Ison Kuvan” laatimisen vuoteen 2050.

Koli on brändiltään tunnettu ja vetovoimainen matkailukohde, jolla on erittäin runsas potentiaali kasvaa nykyistä huomattavasti suuremmaksi, ympärivuotisemmaksi sekä elävämmäksi matkailukeskukseksi palveluineen ja toimintoineen. – Kolin kehittyminen luo pohjaa Lieksan, Juuan ja koko Ylä-Karjalan elinkeinotoiminnan kasvamiselle, summaavat Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen ja Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvonen. –Yhteistyömme tavoitteena on luoda mahdollisuuksia alueen kehittymiseen ja sitä kautta uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen, Määttänen ja Hirvonen maalailevat. – Tarkoituksena on miettiä kokonaisvaltaisesti aluekäytön näkökulmasta, mille alueelle lähtee rakentumaan esim. uutta palveluliiketoimintaa, vakituista asumista ja reitistöjä.


Kolin kehittämisen tavoitteena on vuoteen 2050 mennessä kymmenkertaistaa matkailun vuodepaikkojen määrä ja matkailuvolyymi, luoda alueelle 2 000 työpaikkaa kolminkertaistaa suunnittelualueen pysyvä ja osa-aikainen asuminen nykyisestä.

Kehittämissuunnitelma laaditaan tiiviissä vuorovaikutuksessa suunnitteluosapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on saada aikaan yhteinen näkemys Kolin tulevasta kehittämisestä, johon kaikki voivat sitoutua. Suunnitteluprosessi sisältää yhteisiä keskusteluja ja erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista. Tärkeää on sovittaa yhteen mm. matkailurakentamiseen, palvelujen kehittämiseen, asumiseen ja virkistykseen liittyviä tavoitteita. Kehittämissuunnitelma on pohjana käynnistyvälle alueen yleiskaavoitukselle ja työssä luodaan Kolin osayleiskaavan sisällölliset tavoitteet.

Suunnittelualue on Kolin alue laajasti ymmärrettynä ja se ulottuu Juuan Ahmovaarasta Kolin kylän kautta Loma-Kolin alueelle ja Niinilahteen saakka. Laajempana Kolin vaikutusalueena tarkastellaan Pielisen kes-keistä aluetta: mm. Vuonislahtea, Nunnanlahtea, Paalasmaata sekä Lieksan ja Juuan taajamia.


Työ pitää sisällään Kolin yhteisen kehittämisvision ja tavoitteiden muodostamisen, toimintojen sisällön kuvauksen, mitoituksen ja toimintojen yhteensovittamisen sekä havainnollisen kehittämissuunnitelman laatimisen. Sidosryhmien kanssa pidetään työpajoja, haastatteluja sekä järjestetään esittely- ja kommentointitilaisuuksia. Työ on käynnistetty matkailijoille ja muille alueen kävijöille suunnatulla ideakyselyllä, joka avautuu linkistä.

Kolin kehittämissuunnitelman laatii kokenut matkailun ja maankäytön suunnittelija Sweco Ympäristö Oy, josta FM Kimmo Vähäjylkkä toimii työn projektipäällikkönä. Kehittämissuunnitelma valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.
Lisätietoja Kolin kehittämissuunnitelmasta:

Anna-Maria Latosaari           
maankäyttöpäällikkö           
Lieksan kaupunki           
p. 040 1044 840
anna-maria.latosaari@lieksa.fi 


Kimmo Vähäjylkkä

kehitysjohtaja
Sweco Ympäristö Oy
p. 040 531 4481
kimmo.vahajylkka@sweco.fi

Osallistu kyselyyn tästä.