Select language
 • Muistilista on tyhjä. Lisää kohteita ja sisältöjä muistlistalle painamalla "Lisää muistilistalle".

  Pinta-ala m2
  Makuuhuoneita kpl
  Nunc bibendum erat diam, non vulputate magna aliquam fermentum.
  5+2 henk
  Varaa
  999,99 €
Etusivu / Koli-info / Kehittyvä Koli / Maaseutuyritykset Kolin kanssa maailmalle -hanke

Maaseutuyritykset Kolin kanssa maailmalle -hanke

 

Hankkeen tavoitteet

Maaseutuyritykset Kolin kanssa maailmalle -hankkeen tavoitteena on kasvattaa Kolin alueen matkailuliiketoimintaa ja tuoda alueen matkailutoimijoiden työlle pitkäaikaista lisäarvoa.
Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Kolin ja Pohjois-Karjalan matkailuliiketoimintaa seuraavasti:
1. Vahvistaa Koli-brändia maakunnallisesti, valtakunnan tasolla ja kansainvälisillä markkinoilla valituissa kohderyhmissä
2. Parantaa alueen palvelujen ja tuotteiden laatua
3. Tuotteistaa palveluja (esim. sesonkikohtaiset viikko-ohjelmat)
4. Tuotteiden jakelukanavia kehittämällä parannetaan maaseutuyritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille Kolin yhteistyöverkoston ja maakunnallisen matkailumarkkinoinnin kautta.
5. Lisätä kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille soveltuvien palveluiden ja tuotteiden määrää
6. Luoda edellytyksiä Pohjois-Karjalan matkailustrategiassa määritetyille Koli-sidonnaisille toimenpiteille.
7. Kehittää alueen palvelurakenteita ja infrastruktuuria (vuoden 2010 aikana valmistunut ja valmisteilla tilannekatsaus alueen peruspalvelujen tilasta antaa pohjaa vuosien 2011‒2013 toimenpiteille ja niiden mitattavuudelle)

Hyödyt

Matkailutoimialan vahvistumisen ja alueen paremman tunnettuuden myötä hankkeen hyödyt jakaantuvat sekä maakunnan matkailutoimijoille, alueen muille palveluntarjoajille (vähittäiskauppa, tapahtumien järjestäjät, huoltoasemat) että alueen kunnille.

Arvioidut määrälliset tulokset/vaikutukset:
1. Yritysten liikevaihdon kasvu
2. Yritysten lukumäärän kasvu
3. Kävijämäärän kasvu
4. Alueen näkyvyys (mediakontaktien/tiedotteiden määrä, verkoston toteuttamien tapahtumien kävijämäärä, julkaisujen määrä, verkkosivujen kävijämäärä, uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden määrä, kontaktien määrä messuilla, median tai ilmoitusten kautta)
5. Koli-sidonnaisten toimenpiteiden onnistuminen maakunnan matkailustrategiassa ja Pielisen Karjalan elinkeinostrategiassa
6. Yritysverkoston toiminnan vakiinnuttaminen ja tulevaisuuden rahoitusmallien kehittäminen
7. Toimialan yhteisten kannanottojen / ohjeistusten / selvitysten määrä sekä mahdollinen toteuttaminen
8. Pohjois-Karjalan matkailun alue- ja suuralueorganisaatioiden roolien kirkastaminen (Kolin Matkailuyhdistys ry:n ja Karelia Expert Matkailupalvelun yhteistyö pilottina maakunnassa).

Kasvavan liiketoiminnan seurauksena paranevat myös Kolin Matkailuyhdistyksen verkoston mahdollisuudet kehittyä omavaraiseksi ja pysyväksi toimijaksi, kun verkostoon liittyy lisää jäsenmaksua maksavia jäseniä.

Kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Kolin ja Pielisen Karjalan matkailutoimijat, jotka voivat Kolin matkailualueen ja maakunnallisen yhteistyön kautta kehittää ja markkinoida tuotteitaan kansainvälisille markkinoille asti. Muita hankkeen kohderyhmiä ovat muut maakunnan matkailutoimijat sekä matkailupalveluja käyttävät matkailijat. 

Hankkeen kustannusarvio vuosille 2011‒30.6.2014

Palkkauskulut ja palkkiot 160 500 €
Ostopalvelut 173 000 €
Vuokrat 4 900 €
Kotimaan matkakulut 16 100 €
Muut kustannukset 14 000 €
Kokonaiskustannukset 368 500 €

Hankkeen rahoitussuunnitelma vuosina 2011‒30.6.2014

EU + valtio 294 800 €
Kunnat 36 850 €
Yksityinen rahoitus 36 850 €
Rahoitus yhteensä 368 500 €

Hankkeen toteuttajat

Kolin Matkailuyhdistys ry ja Karelia Expert Matkailupalvelu Oy