Select language
 • Muistilista on tyhjä. Lisää kohteita ja sisältöjä muistlistalle painamalla "Lisää muistilistalle".

  Pinta-ala m2
  Makuuhuoneita kpl
  Nunc bibendum erat diam, non vulputate magna aliquam fermentum.
  5+2 henk
  Varaa
  999,99 €

Hankkeen toimenpiteet

 

Hankkeessa keskitytään edistämään alla mainittuja toimenpidekokonaisuuksia koko hankkeen ajan. Toimenpiteitä lävistävinä teemoina ja yleisinä tavoitteina ovat:
1. Alueen erityispiirteitä (luonto ja kulttuuri) korostavien, myös kansainvälisille markkinoille soveltuvien laadukkaiden palvelujen ja tuotteiden tuotekehitys
2. Koli-brändi on toiminnan kärkenä
3. Tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja jakelutiet suunnitellaan yhteistyössä siten, että ketju maaseutuyrityksistä Kolin alueen kautta maakunnan yhteismarkkinointiin (visitkarelia-brändi) ja edelleen maailmalle on toimiva. Toimenpiteet tukevat siten koko maakunnan tuotetarjonnan ja jakeluteiden kehittymistä.

 

Toimenpidekokonaisuudet

A) Alueen yhteismarkkinointi ja viestintä

Painopisteinä:
1) mediayhteistyö,
2) alueen tapahtumien ja koli.fi -palvelun verkkomainonnan suunnittelu,
3) tapahtumamarkkinoinnin kehittäminen,
4) sähköisen kanta-asiakkuusviestinnän kehittäminen,
5) perusmarkkinointimateriaalien turvaaminen,
6) palvelujen tuottaminen erityisryhmille,
7) tuoda esiin koli.fi -palvelua sekä suomalaisille että kansainvälisille kuluttajille.

B) Tuotekehitys

Painopisteinä:
1) tuotekehityskoordinointi hanketoimijoiden kesken (tavoitteena kansainvälinen laatu) sekä tuotteiden markkinointikanavien hakeminen kansainväliselle asiakkaalle asti,
2) alueen viikko-ohjelmien kehittäminen palveluiden myynnin ja alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi,
3) selvittää mahdollisuudet alueen laatujärjestelmän rakentamiseksi.

C) Alueen saavutettavuus ja infrastruktuurin kehittäminen,

Painopisteinä:
1) paikallisena asiantuntijana toimiminen Lieksan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavissa infrastruktuurihankkeissa,
2) paikallisen opastus-suunnitelman tekeminen yhdessä matkailutoimijoiden, Lieksan kaupungin ja tiehallinnon kanssa,
3) Kolin alueen tietotaulujen uusimisen suunnittelu ja mahdollinen toteuttaminen,
4) alueen kehittämisen pullonkaulojen analysointi ja ratkaisuehdotusten tekeminen kehittämistyöryhmän johdolla sekä
5) joukkoliikennepalvelujen turvaaminen ja kehittäminen.

D) Sektorin yhteistoiminta ja sen varmistaminen tulevaisuudessa

Painopisteinä:
1) matkailutoimijoiden näkemysten kartoittaminen ajankohtaisista asioista, aloitteiden koordinointi ja lausuntojen valmistelu,
2) alan yhteistoimintaa edellyttävien matkailuhankkeiden koordinointi sekä mahdollinen toteutus,
3) toiminta alan yhteistyöverkostona,
4) yhteistyöverkoston laajentaminen sekä
5) matkailutulovaikutusten arviointi ja tilastointi yhteistyössä muiden maakunnan toimijoiden kanssa.